In English

Modelicamodell av dieselmotor

Modelica model of a diesel engine

Axel Jonson ; Anton Lundin ; Karin Uhlén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-26.

CPL ID: 159519

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek