In English

System för autonom kollisionsavvärjning och adaptiv farthållning

System for autonomous collision avoidance and adaptive cruise controller

Christoffer Fougstedt ; Johan Larsson ; Christian Mårtensson ; Erik Skog ; Carl Thufvesson Retzner ; Josip Zekic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-26.

CPL ID: 159517

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek