In English

Design och implementering av ett autonomt parkeringssystem

Design and implementation of autonomous parking assistance system

Henrik Barsk ; Oskar Danielsson ; Mario Majdandzic ; Emanuel Mosquera ; Viktor Nilsson ; Jens Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-26.

CPL ID: 159516

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek