In English

Kollektiv styrning av autonoma robotar

Collective driving of autonomous robots

Ado Aganovic ; Karin Ahlberg ; Andreas Andersson ; Simon Larsson ; Marcus Liliegård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-26.

CPL ID: 159512

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek