In English

Haptiskt gripdon

Development of a haptic gripper

Payam Chehrazi ; Gustav Hansson ; Patrik Hansson ; Markus Lindelöw
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-26.

CPL ID: 159510

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek