In English

Classification of hand movements using multi-channel EMG

Johan Borglin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX051/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159500

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek