In English

Investigation of Lagrangian coherent structures - To understand and identify turbulence

Jakobsson Johan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159465

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek