In English

Development of an energy visualisation tool for commercial buildings

Henrik Enkel Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159459

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek