In English

System för övervakning och analys av tremor

A system for registration and analysis of tremor

Oscar Edvardsson ; Fredrik Fürst ; Jesper Johansson ; Malin Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-25.

CPL ID: 159445

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek