In English

Musikeffekter med signalprocessor - Realtidsimplementation på plattformen C6416T DSK

Audio effects with a digital signal processor - Real-time implementation on the platform C6416T DSK

Lars Backefeldt ; Hampus Ekstrand ; Sven Jacobsson ; Emil Lindqvist ; Hampus Malmberg ; Johan Toft
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-25.

CPL ID: 159442

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek