In English

Decreased Wet Strength in Retorted Liquid Packaging Board

Maria Gunnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 159437

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek