In English

En utförlig undersökning av begreppet flexibilitet med avseende på produktion

A thorough investigation of production flexibility

Jesper Eriksson ; Fabian Fast ; Anders Johansson ; Daniel Johansson ; Isabella Johansson ; Gunilla Wentzel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-25.

CPL ID: 159432

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek