In English

Effect of spray characteristics on the evaporation and decomposition of a urea-water solution

Jorun Wedlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159430

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek