In English

Applicering av set-based-metod vid produktutveckling av fixtur och modellbil

Using set-based method in product development of a fixtur and a model of a car

Emil Hansson ; Jimmy Kling ; Maria Ludvigsson ; Niklas Palmkvist ; Johan Wolgers
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-25.

CPL ID: 159426

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek