In English

Evaluation of empty container transportation and opportunities for improvement - a case study of the Port of Gothenburg

Joakim Widstrand ; Nils Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:056, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159420

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek