In English

Improving wireless radio hardware/software capabilities for indoor positioning systems

Adrian Rubio Moreno
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX054/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]