In English

Improving absolute position estimates of an automotive vehicle using GPS in sensor fusion

Niklas Magnusson ; Tobias Odenman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX048/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159412

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek