In English

SU-8 Microfluidic Pipettes

Anna Kim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2015-07-28

CPL ID: 159409

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek