In English

Assessing principles of Set-Based Concurrent Engineering Using a Design Game

Francesc Carbo Roma
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159408

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek