In English

Feature Development Process harmonization with Lean Development

Karin Dahr ; Marie Eliasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159406

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek