In English

Tillverkning, karaktärisering och utvärdering av en ny klass av joniska lösningsmedel

Manufacturing, characterization and evaluation of a new class of ionic liquids

Glen Lekström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159400

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek