In English

Contrast enhancement, denoising and fusion in dark video for applications in automobile safety

Nils Jungenfelt ; Tobias Raski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX052/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159397

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek