In English

Synthesis and Evaluation of a Caged Hog1-Inhibitor

Jakob Wåhlander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159396

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek