In English

Method development for determining antimicrobial effect of silver-containing materials and dressings with varying level of moisture saturation

Metodutveckling för att bestämma antimikrobiell effekt hos silverprodukter och material med olika grad av förfuktning

Julia Åkerman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159393

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek