In English

Addition of esters on anaerobic digestion: Inhibiting or boosting biogas production?

Heriyanti
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159390

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek