In English

Development and construction of a plethysmographic measurement device, including sensor and software for testing

Maria Berlin ; Zakaria Maghder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX028/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159378

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek