In English

Evaluation of Cost Associated with Variants - Within a Product Family at Stoneridge Electronics

Johanna Lundqvist ; Johan Löfgren Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159365

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek