In English

Evaluation of Cost Associated with Variants - Within a Product Family at Stoneridge Electronics

Johanna Lundqvist ; Johan Löfgren Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]