In English

Verification of virtual sealing process and specification of gluing process requirements

Quan Li ; Meisam Pourghahreman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159361

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek