In English

A model of sizing production buffer stocks based on the processes which take place in a furniture factory.

Michal Furga ; Przybyl Jacek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:109, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159322

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek