In English

Parameters affecting the occurrence of bicycle accidents - A study of causes for bicycle accidents in Gothenburg, with focus on the road design

SARA JOHANSSON ; TOVE VESTLUND
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:68, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159319

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek