In English

Tamping Planning in Railway Maintenance : Improvement Potential for Optram as Decision Support

SOFIA LANDER ; JOHAN PETERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:63, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159318

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek