In English

Uncertainty in arch stability analysis: An investigation of uncertainties in arch stability analysis in hard rock conditions

Aron Boden
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:17, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159317

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek