In English

Multichanelled Bacterial Nanocellulose Scaffold for Generation of an Artificial Vascular System

Sanna Sämfors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159279

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek