In English

Auricle cartilage regeneration - Seeding, migration and interaction of human chondrocytes and novel nanocellulose alginate composite scaffolds

Manuela Seliger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek