In English

Modelling climate change effects on Kodammarna wastewater pumping station

Emelie Alenius ; Sandra Lindeberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:51, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Climate change, Kodammarna wastewater pumping station, delta change method, pollution load, future precipitationPublikationen registrerades 2012-06-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159238

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek