In English

Risk assessment and source identification of trace metals in Rio de Oro, Colombia

Chungfat Hoang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:01, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Risk assessment, trace metal, source identification, batch test, pollution, river, contamination, Colombia, Environmental Protection AgencyPublikationen registrerades 2012-06-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159234

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek