In English

Risk management in the tendering process

John-Niclas Agerberg ; Johan Ågren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:016, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159227

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek