In English

Spare parts pricing - Setting the right prices for sustainable profit at Atlet

Magnus Cullbrand ; Linnéa Levén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:043, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159186

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek