In English

Development of incontinence care products - Product solutions generated from studies of extreme situations

Sophie Kanerva
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159171

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek