In English

Investigation of autoantibodies towards the ovarian cancer markers HE4 and CA125 in human serum, and evaluation of a modified CA125 EIA using one antibody directed towards a cancer specific glycosylation

Simon Isaksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-19. Den ändrades senast 2017-01-27

CPL ID: 159166

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek