In English

Characterisation of chemical decomposition of biodiesel with a focus on B10, B30 and B100 blends.

Jens Wäring ; Krister Svanberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: biodiesel, RME, rapseed, methyl ester, oxidation, decomposition, ageingPublikationen registrerades 2012-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159144

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek

Ämneskategorier

Kemi