In English

Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder

Social responsibility - an added value for Skanska and its customers

Linnea Holmgren ; Mathilda Wahlberg Field
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-18. Den ändrades senast 2012-06-18

CPL ID: 159128

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek