In English

Vision Norra Gårda. En Framtida Stadsplan

Vision North Gårda. A future Cityplan

Gustaf Lindman ; Dino Soldin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-18.

CPL ID: 159127

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek