In English

Kinetic modeling of ammonia selective catalytic reduction for cleaning emissions from vehicles: Catalyst aging

Supriyanto
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159126

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek