In English

Vision Änggårdsstaden. Förvandling av Högsbo industriområde till blandstad

Vision Änggårdsstaden. Transformation of högsbo industrial area to a mixed-use neigbourhood

Klas Johansson ; Per Liljenfeldt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-18.

CPL ID: 159123

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek