In English

Concept development of field analysis equipment for mining and exploration application

Vasupol Kunavuti
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159088

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek