In English

Creating a Lean Value Flow in White Collar Organizations

Gordon Bindekrans ; Marcus Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159084

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek