In English

Bond Behaviour of Naturally Corroded Reinforcement in Concrete Stuctures, Experimental and Numerical Study

Eyrún Gestsdóttir ; Tómas Gudmundsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:80, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Natural corrosion, reinforcement, concrete, anchorage, non-linear finite element method, experimentsPublikationen registrerades 2012-06-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159047

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek