In English

Thermal Contact Conductance in Bolted Joints

Albin K.J. Hasselström ; U. Eskil Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 2012:85, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: thermal contact conductance, bolted joint, thermal interface material, vacuum environmentPublikationen registrerades 2012-06-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek