In English

New home for El Sistema - The transformation and conversion of Hammarkullen church into a music school

Mihaela Fratica
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159023

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek